Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

fourthaddiction
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fourthaddiction
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
fourthaddiction
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fourthaddiction
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fourthaddiction
3943 4d24 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
fourthaddiction
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 21 2017

fourthaddiction
9934 22c1
Reposted fromtfu tfu vianaich naich
fourthaddiction
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viamajowka majowka
fourthaddiction
1273 7fa5 500
Reposted fromtichga tichga vianaich naich
fourthaddiction
8204 d753
Reposted fromexistential existential viamajowka majowka
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakikkeer kikkeer
fourthaddiction
1639 766b
Reposted fromzie zie viahysterie hysterie
fourthaddiction
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaquotes quotes
fourthaddiction
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

August 18 2017

fourthaddiction
2464 7b37
zawsze
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
fourthaddiction
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
fourthaddiction
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin

August 14 2017

fourthaddiction
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viajrb jrb
fourthaddiction
6703 deff
Reposted frommononok mononok viajrb jrb
fourthaddiction
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl